Co přináší nová silniční daň v roce 2021? Přehled změn a dopadů na vaše financování

Silniční Daň 2021

Úvod:

Silniční daň 2021 se stala aktuálním tématem pro mnoho řidičů a majitelů vozidel v České republice. Pojďme se společně podívat na to, co tato daň znamená, kdo ji musí platit a jaký má vliv na běžné ježdění po silnicích.

Co je silniční daň a jak funguje?

Silniční daň je daň, kterou musí platit majitelé motorových vozidel. Tato daň slouží k financování staveb a údržby silnic a dalších dopravních zařízení. V České republice platí silniční daň všichni majitelé motorových vozidel od roku 1995.

Výše silniční daně se určuje podle několika faktorů, jako je například druh a kategorie vozidla, výkon motoru, spotřeba paliva nebo datum první registrace. Tyto faktory ovlivňují výši základu daně, ze kterého se následně stanovuje konkrétní částka.

Silniční daň se platí každoročně do konce ledna a jejím neuhrazením hrozí sankce v podobě pokut od správců daně. Je možné si ovšem požádat o úlevy, např. pro osoby s tělesným postižením nebo pro starší vozy s nižší emisní třídou.

Pamatujte si tedy, že pokud jste majitelem motorového vozidla, je nutné zaplatit silniční daň v souladu s platnou legislativou.

Novinky v silniční dani pro rok 2021

Novinky v silniční dani pro rok 2021

Silniční daň je jednou z nejdůležitějších daní, které musí řidiči platit každý rok. Tento rok přináší několik novinek, které ovlivní celkovou výši této daně. Mezi nejvýznamnější patří například zvýšení sazebníku pro vozidla s vyššími emisemi, ale také snížení poplatků pro některé druhy vozidel.

Pro majitele automobilů s vyššími emisemi bude zvýšen sazebník, a to až o 85 %. Naopak majitelé elektromobilů se dočkají snížení sazebníku na polovinu původní hodnoty. Další změnou je nová kategorie vozidel – tzv. hybridní automobily budou od roku 2021 taktéž zahrnuty do systému výpočtu silniční daně.

Rovněž se mohou těšit majitelé motocyklů s nižšími emisemi, jim bude totiž snížen poplatek za silniční daň. Pro kamiony a nákladní vozy se nicméně stanovila opačná pravidla – pro ty bude nadále platit současný sazebník.

Celkově lze říci, že novinky v silniční dani pro rok 2021 představují jak negativní, tak pozitivní změny. Záleží tedy na druhu vozidla a jeho technických parametrech, zda se majitelé dočkají snížení nebo zvýšení poplatku.

Kdo musí silniční daň platit a jaké jsou výjimky?

Silniční daň je jednou z povinných daní, kterou musí platit majitelé motorových vozidel. Tato daň se vztahuje na všechna vozidla, která jsou registrována v České republice a mají celkovou hmotnost vyšší než 3,5 tuny. Pokud jste majitelem takového vozidla, máte povinnost tuto daň zaplatit a to každý rok.

Existují však i některé výjimky, kdy není nutné silniční daň platit. Například u vozidel určených pro přepravu osob s kapacitou do 7 míst (včetně řidiče), u traktorů či u speciálních vozidel jako jsou např. hasičské vozy nebo sanitky.

Je důležité dodržovat termíny pro placení silniční daně a pokud se setkáte s jakýmikoliv otázkami či problémy ohledně této daně, obraťte se na příslušné úřady.

Jak se vypočítává výše silniční daně?

Silniční daň je zákonnou povinností v České republice pro majitele vozidel registrovaných na území ČR. Výše této daně se určuje na základě tří faktorů: typu vozidla, emisní normy a délky období, po které bude daň platit.

Každý typ vozidla je rozdělen do několika kategorií podle hmotnosti a počtu náprav. Dále se bere v úvahu emisní norma vozidla, což je označení pro množství škodlivin, které vypouští motor do ovzduší. Tato informace se nachází v technickém průkazu vozu.

Výpočet silniční daně tedy probíhá tak, že se dle typu vozidla a emisní normy vybere konkrétní sazba daně, kterou je potřeba následně vynásobit délkou období, na které bude daň platná (typicky jeden rok).

V případě neplacení silniční daně hrozí majiteli vozu sankce v podobě pokut či dokonce zabavením vozidla. Proto je důležité dbát na správné a včasné placení této daně.

Jak a kdy je nutné silniční daň zaplatit?

Silniční daň je povinností pro všechny majitele vozidel, kteří chtějí využívat české silnice a dálnice. Platba za silniční daň závisí na typu vozidla a délce období, po které chcete platit.

Pro osobní automobily do 3,5 tuny hmotnosti a motocykly je nutné zaplatit silniční daň ročně do konce ledna. Pro nákladní vozidla nad 3,5 tuny hmotnosti se platba vybírá měsíčně. Platbu lze provést na přepážkách Českých pošt nebo online přes portál eSprávce.

Pokud vozidlo nemá zaplacenou silniční daň, může být řidiči udělena pokuta ve výši až 50 tisíc korun. Proto je důležité nezapomenout na tuto povinnost a zaplatit silniční daň včas.

Důsledky nedodržení povinnosti platit silniční daň

Nedodržení povinnosti platit silniční daň může mít závažné důsledky pro majitele vozidel. Mezi hlavní sankce patří vysoké finanční pokuty a dokonce i zabavení vozidla úřady. Kromě toho mohou být řidiči bez platné silniční známky také postihováni policií při kontrole na silnicích.

Důsledky nedodržení povinnosti platit silniční daň se však neomezují pouze na tyto negativní aspekty. Spolu s finančními sankcemi existuje také riziko, že řidiči bez platné silniční známky nebudou moci uzavřít například pojistnou smlouvu na své vozidlo nebo si tuto nepojistitelnost budou muset vynahrazovat velmi vysokým cenami.

Ztráta práva volit způsob dopravy a omezení volnosti pohybu jsou další důsledky, které majitelé neplatičských vozidel musejí nést. Proto je velmi důležité dodržovat povinnost platit silniční daň pravidelně a v daném termínu, aby se minimalizovaly rizika spojená s jejím nedodržením.

Závěr a doporučení pro řidiče

Vážení řidiči,

Po několika letech přichází další změna v oblasti silniční daně. Od roku 2021 platí nové pravidla, která jsou pro vás jako řidiče důležitá. Proto bychom vám rádi poskytli několik doporučení a závěrů ohledně této problematiky.

Zaplatit si silniční daň je vaší povinností. Pokud nebudete mít platnou známku, hrozí vám pokuta od policie. Z tohoto důvodu se vyplatí platbu za daný rok řešit co nejdříve.

V případě, že používáte vozidlo jen občas, není nutné si platbu skládat celou na jeden rok. V takovém případě se vám vyplatí si zakoupit tzv. "turistickou známku" nebo "dálniční kupón", které platí pouze na určité množství dnů a jsou tak finančně výhodnější.

Pokud máte potřebu cestovat často po dálnicích a rychlostních silnicích, raději investujte do tzv. "elektronické známky". Ta se k vozidlu váže elektronicky a můžete s ním jezdit bez omezení po celý rok.

Pamatujte si také, že platná silniční daň je podmínkou pro technickou způsobilost vozidla. Pokud vám tedy končí platnost dané známky, nezapomeňte ji včas obnovit.

Doufáme, že vám naše doporučení pomohou a budete mít s novými pravidly kolem silniční daně co nejméně starostí. Držíme palce při cestách po našich silnicích!

S pozdravem,

Váš Czech language assistant

Zdroje a odkazy

Zdroje a odkazy k silniční dani 2021

Pro lepší orientaci v problematice silniční daně roku 2021 jsme pro Vás připravili několik užitečných zdrojů a odkazů. Ty Vám pomohou získat nejaktuálnější informace, porovnat možnosti a zjistit, jak se daná povinnost na Vás přesně vztahuje.

Naše doporučené zdroje:

- Oficiální stránka Ministerstva dopravy: tam najdete nejenom aktuální informace k silniční dani 2021, ale také veškerá administrativní pravidla, termíny plateb i formuláře.

- Portál Finanční správy: zde můžete odeslat vyplněné daňové přiznání online nebo se podrobněji seznámit s pravidly či postupy vybírání daně ze silničního provozu.

- Nezávislý portál Silniční daň: tento web nabízí přehledné informace k aktuálním cenám za různé druhy vozidel, stejně jako možnosti úhrady daně a další zajímavosti.

Doufáme, že Vám tyto tipy usnadní splnění Vaší povinnosti v souvislosti s platbou silniční daně.

Publikováno: 23. 04. 2023

Kategorie: finance

Autor: David Šebesta

Tagy: silniční daň 2021 | daň