zpětné vyrovnání nákladů, které vznikly v minulosti

Regrese

Regrese: Zpětné vyrovnání nákladů pro finanční stabilitu

Co je regrese a jak funguje? Regrese je statistická metoda, která slouží k vyhodnocení vztahu mezi dvěma nebo více proměnnými. Funguje na principu nalezení matematického modelu, který popisuje závislost jedné proměnné (závislé) na ostatních proměnných (nezávislých). Regresní analýza se snaží najít nejlepší přímku...