zisk před zdaněním a úroky

Zisk před zdaněním a úroky (EBIT): Klíčový ukazatel finančního úspěchu

Ebit je zkratkou pro pojem "earnings before interest and taxes", což znamená "zisk před započtením úroků a daní". Tento ukazatel je důležitý pro posouzení finančního zdraví společnosti a její schopnosti vyplácet dividendy akcionářům. V následujícím textu vám podrobněji vysvětlíme, jak se ebit vypočítává a jaké...