reforma měnového systému v československu v roce 1953, která měla za cíl stabilizovat ekonomiku