proces ověření platnosti účtenky pro účely reklamace