přenechám leasing

Přenechám Leasing

Přenechám leasing: Výhody a postup pro převod pronájmu

Co je přenechání leasingu? Přenechání leasingu je proces, při kterém si někdo pronajatý majetek převede na jinou osobu. Tato osoba se stává novým nájemcem a přebírá veškeré povinnosti spojené s leasingem. Přenechání leasingu je využíváno zejména v situacích, kdy původní nájemce již není schopen nebo nechce dále...