menicka

Menicka

Meničky: Rychlá a dostupná finanční pomoc pro každého

Co jsou meničky? Meničky jsou finanční nástroj, který slouží jako rychlá a dostupná forma drobného úvěru. Jedná se o písemný dokument, který obsahuje závazek jedné osoby (emitenta) zaplatit určitou částku peněz druhé osobě (držiteli) v předem stanoveném termínu. Meničky jsou často využívány lidmi, kteří...