majetek, který se používá po delší dobu

Dlouhodobý Majetek

Dlouhodobý majetek: Jak správně investovat do dlouhodobých finančních aktiv

Co je dlouhodobý majetek? Dlouhodobý majetek je soubor finančních aktiv, které jsou drženy po delší dobu a slouží k dlouhodobému zhodnocení. Patří sem například nemovitosti, akcie, podílové listy fondů či dluhopisy s delší dobou splatnosti. Dlouhodobý majetek se liší od krátkodobého majetku, který slouží k okamžité...