dědická daň

Dědická Daň

Dědická daň: Co všechno musíte vědět o této finanční povinnosti

Dědická daň je daň, kterou musí zaplatit osoba, která zdědí majetek po zemřelém. Tato daň se vztahuje na celkovou hodnotu dědictví a může být poměrně vysoká. V některých zemích je dědická daň velmi diskutovaným tématem, protože může představovat značnou finanční zátěž pro dědice a ovlivnit tak jejich...