brutto

Brutto

Brutto: Co všechno se skrývá za hrubou mzdou?

Co je hrubá mzda? Hrubá mzda, známá také jako brutto, představuje částku, kterou zaměstnanec dostává za svou práci před odečtením daní a sociálního pojištění. Jedná se tedy o hrubý výdělek bez odečtů. Hrubá mzda je důležitým ukazatelem pro srovnání mezi různými pozicemi a odvětvími a zohledňuje pracovní...